Οι Υπηρεσίες μας

Υπηρεσίες

Με τη Δύναμη της Φύσης

Οι θεραπείες βασίζονται στην αρχή της βιοχημικής μοναδικότητας του κάθε ανθρώπου και συντελείται με την ανίχνευση και κατανόηση του μηνύματος που εκπέμπει.

Παθήσεις

Πρόληψη & Αντιμετώπιση

Στο Ολιστικό Κέντρο «Ανανέωση» προσφέρονται θεραπείες που γεφυρώνουν τόσο τη συμβατική όσο και τη φυσική ιατρική και συνδυάζουν την επιστημονική έρευνα με τις θεραπευτικές δυνάμεις της φύσης.

Show & Tell © 2021. All rights reserved.