Υπηρεσίες

Με τη Δύναμη της Φύσης

Οι θεραπείες βασίζονται στην αρχή της βιοχημικής μοναδικότητας του κάθε ανθρώπου και συντελείται με την ανίχνευση και κατανόηση του μηνύματος που εκπέμπει.

Παθήσεις

Πρόληψη & Αντιμετώπιση

Στο Ολιστικό Κέντρο «Ανανέωση» προσφέρονται θεραπείες που γεφυρώνουν τόσο τη συμβατική όσο και τη φυσική ιατρική και συνδυάζουν την επιστημονική έρευνα με τις θεραπευτικές δυνάμεις της φύσης.

Show & Tell © 2023. All rights reserved.