Διαβήτης

Διαβήτης

Διατροφικά αναγνωρίζονται 5 διαφορετικοί τύποι διαβήτη. Ο τύπος 1, όπου το άτομο εξαρτάται από τη χορήγηση ινσουλίνης. Ο τύπος 2, όπου το άτομο παράγει ινσουλίνη η οποία όμως δεν λειτουργεί σωστά κυτταρικά και εμφανίζεται συνήθως σε προχωρημένη ηλικία. Ο τύπος 3 ονομάζεται «δευτερεύων διαβήτης» και εκεί συνήθως υπάρχουν παγκρεατικές και ορμονικές δυσλειτουργίες φαρμακογενικών, ναρκωτικών ή άλλων εθιστικών ουσιών που εμφανίζουν διαβητικά συμπτώματα, χρόνιο υποσιτισμό και γενετικά σύνδρομα. Ο τύπος 4 ονομάζεται «δυσλειτουργική ανοχή γλυκόζης», όπου τα επίπεδα του σακχάρου του αίματος κυμαίνονται μεταξύ των ομαλών και μη ορίων στο αίμα και είναι συνήθως το προδιαβητικό στάδιο λόγω διατροφικών ελλείψεων και ινσουλινικής δυσλειτουργίας.
Ο τύπος 5 αφορά τα διαβητικά συμπτώματα που εμφανίζουν οι γυναίκες κατά την εγκυμοσύνη, λόγω της έλλειψης ενζύμων.

Όλοι οι διαβητικοί τύποι αντιμετωπίζονται είτε προληπτικά είτε θεραπευτικά με ικανοποιητικά αποτελέσματα.

Show & Tell © 2023. All rights reserved.