Ομοιοπαθητική

Ομοιοπαθητική

Η κλασσική ιατρική είναι βεβαίως αποτελεσματική, αλλά κυρίως στα οξέα περιστατικά. Στις χρόνιες παθήσεις που έχουν αυξητική τάση, περιορίζεται στην ανακουφιστική προσφορά. Οι χρόνιες παθήσεις περιγράφονται ως «αγνώστου αιτιολογίας» ή «ιδιοπαθείς». Η συστηνόμενη αγωγή αποτελεί συνδυασμό σκευασμάτων που δεν προσφέρει όμως μόνιμη λύση, αλλά μετριάζει τα συμπτώματα και προσπαθεί να επιβραδύνει την περαιτέρω εξέλιξη της ασθένειας. Σε πολλές περιπτώσεις, ειδικά στις δύσκολες, ο συνδυασμός δύο ενεργειακών μεθόδων δίνει καλύτερα αποτελέσματα. Η ομοιοπαθητική θα βρει βοήθεια στη γρήγορη αντιμετώπιση των αυτoάνοσων ασθενειών, των μυοσκελετικών παθήσεων, των αλλεργικών ασθενειών, καθώς και στην ανίχνευση των αιτίων που προκαλούν τα συμπτώματα στον ασθενή και στον ακριβή προσδιορισμό του κατάλληλου ομοιοπαθητικού σκευάσματος και της δυναμοποίησής του.
Μετά από μόλις 2-3 εφαρμογές βιοσυντονισμού η πλειοψηφία των ασθενών αισθάνεται βελτίωση των συμπτωμάτων. Ο βιοσυντονισμός θα βρει βοήθεια στη στοχευμένη αλλαγή της ιδιοσυγκρασίας του ασθενή και του τρόπου αντιμετώπισης των προβλημάτων του. Ακόμη και εκείνοι οι ασθενείς που δεν επιθυμούν να κάνουν «θυσίες» για να ακολουθήσουν την ομοιοπαθητική αγωγή (αποχή από τον καφέ, κ.ο.κ), καθώς κι εκείνοι που ξεχνούν να ακολουθήσουν την αγωγή τους θα βοηθηθούν από τον βιοσυντονισμό.
Τελικά, το ζητούμενο είναι μέσω της συνεχούς βελτίωσης των θεραπευτικών υπηρεσιών να δοθεί στους ασθενείς η επιλογή μίας ολιστικής, μη επιθετικής και ήπιας λύσης στα προβλήματά τους.

Show & Tell © 2023. All rights reserved.