Ψυχικές Ασθένειες

Πρόληψη και αντιμετώπιση με την έγκαιρη αναγνώριση των τροφικών «προσβολών», δηλαδή των αντιτροφών και των βιοχημικών αιτίων των ψυχικών νόσων. Βασίζεται στην αναπλήρωση των διατροφικών ελλείψεων που αποτελεί το κοινό χαρακτηριστικό των περισσότερων ψυχικών παθήσεων.

Show & Tell © 2021. All rights reserved.