Καρκίνος

Πρόληψη και αντιμετώπιση του καρκίνου με την ενίσχυση του ανοσοποιητικού για την καταστροφή των καρκινικών κυττάρων, παρεμπόδιση καρκινικής αγγειογένεσης και μετάστασης, αύξηση της κυτταρικής ανανέωσης που παρεμποδίζεται από τις παρενέργειες της ραδιοακτινοβολίας και της χημειοθεραπείας. Σε όλες τις περιπτώσεις παρέχεται διατροφολογική υποστήριξη και κατά τη διάρκεια, αλλά και μετά το τέλος της συμβατικής θεραπείας, για θετικότερα και μόνιμα θεραπευτικά αποτελέσματα.

Show & Tell © 2022. All rights reserved.