Καρδιοαγγειακά

Πρόληψη, ενίσχυση καρδιακών μυών, καθαρισμός αρτηριών και ενίσχυση των τοιχωμάτων τους, εξισορρόπηση τριγλυκεριδίων και προστασία της χοληστερίνης από οξειδώσεις προς αποφυγή αθηρωμάτων.

Show & Tell © 2022. All rights reserved.